تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ - ۱۷: ۱۷

داستان تلخ حیوان آزاری و سلفی نگاری با یک سگ

دو جوان گرگانی در حین آزار و اذیت یک سگ اقدام به ثبت این لحظه ها با سلفی گرفتن کردند.

به گزارش کافه رسانه؛ حیوان را رنگ کرده و با دندانهای زرد ردیف شده اش با کمال وقاحت پشت قاب دوربین از نبود قانون،حیوان آزاری خود را با عکسی سلفی به یادگار می گذارد.

این تصاویر بریده ای از یک ویدئو است ، بریده ای که روح را نه تنها به انزوا و رنجش می کشاند بلکه در منظر عمومی حقوق ضایع شده حیوانات را به اثبات می رساند.  

این تصویر متعلق به ۲ جوان گرگانی، شهرستان کردکو، روستای چهارده است که با یک پیسوله و پمپ رنگ در پشت قاب دوربین با آزار یک سگ سلفی گرفته و آزار حیوانات را با سندی درد آور از خود بر جای گذاشته اند.

شایان ذکر است؛ سگ آزار دیده توسط کارگروه مردمی حامیان حیوانات نجات داده شده و مراحل درمان و کمگ خود را پشت سر می گذارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب برچسب ها » سگ ، آزار ، دوربین
لوگوی ویترین