آتا7
سارق
قبر
زورگیری
آتش سوزی
کارگر
کلاهبرداری
جسد
لوگوی ویترین